Privacystatement Communiq B.V.
Doeleinden verwerking

Communiq B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u te informeren over (nieuwe) diensten en producten van Communiq B.V. Daarnaast verwerkt Communiq B.V. uw persoonlijke gegevens om u te infomeren over een sollicitatie.

Wettelijke grondslag verwerking

Communiq B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

- Toestemming van de betrokkene.

Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van zijn persoonsgegevens aan Communiq B.V. Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet verstrekt aan Communiq B.V., dan zal betrokkene niet door Communiq B.V. door e-mail en/of telefoon op de hoogte gehouden worden van de diensten en producten van Communiq B.V. en van sollicitaties.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Communiq B.V. worden bewaard voor een duur van 3 maanden.

Rechten betrokkene

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzagen, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht Communiq B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Communiq B.V. vertrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Communiq B.V. doet kunt u opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een e-mail te sturen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

  • Communiq B.V.
  • Burgemeester van Roijensingel 21
  • 8011 CT Zwolle
  • info@communiq.nl

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.